Μαλακτικό

Verbena officinalis
Parietaria officinalis
Amygdalus communis or Prunus amygdalus
Polygala vulgaris
Solanum nigrum
Agropyron repens
Epilobium angustifolium
Zea mays
Anchusa officinalis
Borago officinalis
Daucus carota
Daphne laureola
Acanthus spinosus
Adiantum capillus-veneris
Althaea officinalis
Cydonia oblonga
Orchis maculata
Malva sylvestris
Asparagus acutifolius
Calystegia sepium or Convolvulus sepium
Fumaria officinalis
Ficus carica
Ocimum basilicum
Tilia cordata
Plantago lanceolata
Punica granatum
Sambucus nigra
Lilium martagon
Cynoglossum officinale
Astragalus creticus
Symphytum officinale
Blitum bonus-henricus
Verbascum phlomoides
Arundo donax
Citrullus vulgaris
Physalis alkekengi
Echium vulgare
Euphorbia peplus
Bellis perennis
Gnaphalium uliginosum
Hordeum vulgare
Imperata cylindrica
Nuphar lutea
Linum usitatissimum
Drosera rotundifolia
Brassica napus
Melilotus officinalis
Hepatica nobilis or Anemone hepatica
Ulmus glabra
Antennaria dioica
Nymphaea alba
Alcea rosea
Xanthium strumarium
Solanum melongena
Verbascum thapsus
Sorghum halepense
Trigonella foenum-graecum
Ceratonia siliqua
Celtis australis
Citrus paradise
Cucurbita pepo
Cucurbita maxima
Avena sativa
Aloe vera
Acacia farnesiana
Prunus armeniaca
Eupatorium cannabinum
Juncus alpinus-alpinus
Atriplex hortensis
Prunus persica or Malus persica or Amygdalis persica
Stellaria media
Lilium candidum
Malva arborea or Lavatera arborea
Tussilago farfara
Pulmonaria officinalis