Παράγωγα Οξυκυανικού Οξέος

Aristolochia clematitis