Βουτυρικοί Αιθέρες της Λιναλλύλης

Lavandula stoechas