Βουτυρικοί Αιθέρες της Γερανύλης

Lavandula stoechas