Βαλεριανικοί Αιθέρες της Λιναλλύλης

Lavandula stoechas