Καρδιοτονωτικά Τριγλυκοσίδια

Ornithogalum umbellatum