Καρδιοτονωτικά Μονογλυκοσίδια

Ornithogalum umbellatum