Καρδιοτονωτικά Διγλυκοσίδια

Ornithogalum umbellatum