Πολυακόρεστες Οργανικές Ενώσεις

Scabiosa officinalis