Παράγωγα Κινναμωμικού Οξέος

Melilotus officinalis