Παράγωγα Γλυκυρριζινικού Οξέος

Glycyrrhiza glabra