Εποξυβαλεριανικός Τριεστέρας

Valeriana officinalis